Zabiegi chirurgii ogólnej

  • usunięcie guza tkanek miękkich (tłuszczak, kaszak, brodawka) z badaniem histopatologicznym  
  • usunięcie znamion skórnych z badaniem histopatologicznym
  • usunięcie wrastającego paznokcia                                 
  • nacięcie ropnia, zaropiałego kaszaka                             
  • usunięcie ciała obcego ze skóry lub tkanki podskórnej
  • usunięcie szwów, staplerów 
Powrót